Heb jij de power
 
Bronbemalers

Bronbemaling zorgt voor verlaging van de grondwaterstand. Dat is vaak noodzakelijk bij bouwgrond, graafwerk, bouwputten sleuven voor kabels en leidingen en bij bodemsanering. Anders krijg je snel natte voeten!

Wie over voldoende ervaring en de benodigde capaciteiten beschikt en doorleert kan doorgroeien.

 

Werk
  1. Je legt een bemalingssysteem aan, richt de bemalingslocatie in en administreert bemalingsgegevens.
  2. Je onderhoudt het bemalingssysteem, controleert dit op juiste werking, en verhelpt storingen.
  3. Je bent verantwoordelijk voor demontage en reiniging van het systeem en herstel van de bemalingslocatie.

De Boormeester organiseert daarnaast de dagelijkse werkzaamheden van de ploeg, bewaakt de kwaliteit en controleert de naleving van voorschriften en rapporteert over de verrichte werkzaamheden.

 

Opleiding

Je kunt twee diploma's halen:

  1. Assistent Bronbemaler (niveau 2)
  2. Bronbemaler (niveau 3)

Deze branche erkende opleidingen worden uitgevoerd door SOMA bedrijfsopleidingen.

 

Vooropleiding

Assistent Bronbemaler:

  1. Diploma vmbo basisberoeps-, kaderberoeps-, gemengde- of theoretische leerweg.
  2. Diploma Assistent bouw en infra.

Bronbemaler:

  1. Diploma assistent Bronbemaler.

 

Doorgroeien

Je kunt als Assistent Bronbemaler doorgroeien naar Bronbemaler. Wie over voldoende ervaring en de benodigde capaciteiten beschikt en doorleert, kan doorgroeien naar Coördinator Grondwatertechniek. Dan ben je eindverantwoordelijk voor bemalingsprojecten.

 

 

Praktijkleren

Voor deze functies kun je opleidingen volgen via branche erkende opleidingen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland.